Tidningen Vi i Villa är Sveriges mest lästa tidning (källa: Orvesto 2015) och utkommer med tio nummer per år till samtliga villahushåll i Sverige. År 2016 firar tidningen 60 år, och har en upplaga på ca 2 150 778 exemplar. Vi...