sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

Historia

Lars och Linda Pettersson grundade företaget Scandinavian Homes 1991. De började bygga sitt eget hus i Galway i Irland och fann då snabbt att det fanns ett mycket stort intresse för den typ av energisnåla hus som senare utvecklades till de passivhus som företaget tillhandahåller idag. Sedan starten har företaget byggt mer än trehundra hus på Irland

Scandinavian Homes har varit en föregångare på en marknad som totalt har dominerats av stenhus. Den stora skillnaden på ett hus från Scandinavian Homes är att de är både varma, torra och välventilerade. Sedan 2005 har vi uteslutande byggt hus enligt passivhus principen. Detta innebär att husen är mycket välisolerade och täta. Samt välventilerade, avluftens värme tas effektivt tillvara i värmeväxlings systemet. Kravet som ställs för att kalla ett hus för ”passivhus” i Sverige är att det totala behovet av tillförd energi för uppvärmning är max:12W/m2 samt i flerfamiljshus 10W/m2.

För detta krävs det mycket bra isolering samt ett lufttätt klimatskal mycket effektiv ventilation med värmeåtervinningssystem och treglas fönster med U-värden understigande 1,0.

Vi har byggt ett flertal hus i Sverige, men från nyåret 2018 vi har slutat att bygga hus i Sverige.

Vi tillverkar och levererar fortfarande kompletta stommar i Sverige.

Beställ katalog(er)
Finansiell information
Facebook
Huvudkontor
Kungsgatan 21
453 33 Lysekil
E-mail
Telefon

Här finns utvalda kataloger, broschyrer, produktblad e.d. som aktören tillhandahåller. Beställning av fysiska exemplar kan göras via länken ovan.

Populära Scandinavian Homes Katalog 4734.87 KB 2020-10-26
Passive house time lapse building in Wicklow

Passive house time lapse building in Wicklow