sv SV da DA en EN fi FI is IS no NO

ProvinsHus är en hustillverkare som bygger kundanpassade stenhus i lättbetong med noga utvalda material som standard. Varje hus är unikt och byggs efter kundens önskemål.

Stommen och innerväggarna i våra hus byggs med stående väggelement av lättbetong och ger våra kunder en helhetskänsla av stenhus. Vi lägger stor vikt vid att göra husen energisnåla genom rejält med isolering i grunden och taket samt att installera en jordvärmepump från ledande leverantör.

Vi är noga med att knyta till oss kompetenta människor i husbranschen, dels internt som projektledare, konstruktörer och designers, dels externt som exempelvis underentreprenörer och leverantörer.

Vår nollvision

När huset är färdigbyggt kommer en oberoende besiktningsman utsedd av Gar-Bo och gör en slutbesiktning av hela huset tillsammans med Er. Vår målsättning är att Ni får ett blankt besiktningsprotokoll, och därmed säkerställer Era visioner och drömmar om Ert nya hus.

Vi uppnår det genom noga kontroll och samarbete med alla våra underentreprenörer och leverantörer.

ProvinsHus
Finansiell information
Huvudkontor
Marielundsvägen 8
233 91 Svedala
E-mail
Telefon

Här finns utvalda kataloger, broschyrer, produktblad e.d. som aktören tillhandahåller. Beställning av fysiska exemplar kan göras via länken ovan.

Populära Huskatalog 12433.53 KB 2020-10-28